SERVICII

PROIECT S.A. CONSTANTA – primul institut de proiectare din Dobrogea având ca obiect de activitatea realizarea proiectelor de investiții noi, reparații si amenajări de construcții civile, industriale și agricole, edilitare și gospodărești, instalații, lucrări de drumuri și poduri, studii de teren geotehnice și topografice. Spre deosebire de obișnuitele birouri de proiectare, ofera un produs integrat, prin coordonarea rigurasă a diverselor specialități tehnice-economice de proiectare.

PROIECT S.A. CONSTANTA are o experienta de peste 60 de ani in domeniul proiectarii constructiilor.

PROIECT S.A. CONSTANTA a funcționat anterior sub denumirea de Institutul de Proiectare Județean (IPJ). În decursul acestor ani Institutul nostru a întocmit proiectele necesare Investițiilor de construcții civile, industriale, agrozootehnice – cu lucrarile de artă aferente, instalații, urbanism, studii de teren, etc.

SERVICII: RECONSTITUIRE PARȚIALĂ A CAPITOLULUI, A CĂRȚII TEHNICE PENTRU IMOBILELE PROIECTATE DE CĂTRE SOCITATEA NOASTRĂ ÎNAINTE DE ANUL 1990, REALIZAREA DE DOCUMENTAȚII TEHNICE PENTRU CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE, LUCRĂRI INGINEREȘTI, DRUMURI ȘI PODURI, LUCRĂRI HIDROEDILITARE, CONSULTING, URBANISM ȘI PLANIFICARE URBANA:

 • PROIECTE TEHNICE DE EXECUȚIE;
 • PROIECTE PENTRU LICITAȚIE DE CONSTRUCȚIE;
 • PROIECTE DE DETALIU PENTRU FAZELE ANTERIOARE;
 • PROIECTE URBANISTICE DE DETALIU (PUD);
 • PROIECTE PENTRU CONSOLIDĂRI, REPARAȚII CAPITALE SAU REPARAȚII CURENTE;
 • DOCUMENTAȚIE PENTRU OBȚINEREA DE CERTIFICAT DE UBANISM;
 • DOCUMENTAȚIE PENTRU OBȚIENEREA AVIZELOR DE LA FORURILE COMPETENTE;
 • DOCUMENTAȚIE DE URBANISM ZONAL (PUZ);
 • DOCUMENTAȚIE DE URBANISM GENERAL (PUG);
 • DOCUMENTAȚIE PENTRU CADASTRU TERITORIAL ȘI IMOBILIAR;
 • RECOMANDĂRI TEHNOLOGICE;
 • CONSULTANȚĂ ASUPRA INVESTIȚIILOR DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR;
 • CONSULTANȚĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE SAU A TERENURILOR;
 • SERVICII CONEXE

PROIECT S.A. CONSTANȚA

Clădirea PROIECT S.A. este punct de reper în Constanța, centrul de afaceri este poziționat strategic și dispune de cca 120 de locuri de parcare cu supraveghere video.

Contact